Z DorniiMat obliczysz 500 punktów w sekundę!


— Nie trać czasu na żmudną pracę z nomogramem – obsługuj dane JEDNYM KLIKIEM!

Oprogramowanie DorniiMat pozwala na szybkie i optymalne modelowanie nośności górnej warstwy podtorza. Służy do wsadowych oraz punktowych obliczeń wymaganej nośności podtorza, jak równie do obliczeń konstrukcji warstw ochronnych.


DorniiMat łączy oczekiwania stron procesu inwestycyjnego przez możliwość szybkiego modelowania i uzyskania rozwiązań optymalnych.


Optymalizacja kosztów

Kontrola inwestycji

Trwałość konstrukcji budowli ziemnej

Intuicyjny interfejs